Koti > Uutiset > Alan uutisia

Grillien puhdistus ja huolto

2021-11-15

1. Tavallisen uunin huolto:
1grilliiiitulee puhdistaa grilliiiiatun ruoan jäämistä, rasvasta ja hiilestä ja pitää puhtaana.
2. Grilli tulee sijoittaa viileään, kuivaan ja tuuletettuun paikkaan.
3. Älä aseta raskaita esineitä grilliiiiin päälle.
4. Grillausverkko voidaan päällystää kerroksella ruokaöljyä ruostumisen estämiseksi.
2. Ennen kuin käytätgrilliiii
1. Puhdista grilliiiii ja kiristä kaikki ruuvit ja kiinnikkeet. Grilli kuumenee ja vääntyy grilliiiiauksen aikana. Jos se on asennettu väärin eikä lujasti,grilliiiimuuttaa muotoaan vakavammin ja jopa vaikuttaa grilliiiiaustehoon ja tulevaan käyttöön.
2. Levitä grilliiiiiverkon päälle kerros ruokaöljyä, jotta ruoka ei tartu grilliiiiiverkkoon, jolloin puhdistaminen on helpompaa.
3. grilliiiiattaessa
1. Hiilessä käytetyn hiilen määrägrilliiiipitäisi olla kohtalainen. Jos hiiltä on liikaa, se tuottaa korkeaa lämpötilaa ja korkeaa lämpöä, mikä ei edistä grilliiiiin toimintaa. Yleisesti ottaen hiilen pinta-ala tulee olla 80 %:n sisällä grilliiiiausaltaan pinta-alasta, eikä korkeus saa ylittää grilliiiiiverkon korkeutta.
2. Sähkögrilliiiiien ja kaasugrilliiiiien osalta älä aseta tulta korkeimpaan asentoon pitkäksi aikaa.
3. Grillattu ruoka ei saa ylittää grilliiiiin ja grilliiiiiverkon normaalia kuormitusta, muuten se aiheuttaa helposti grilliiiiiverkon putoamisen ja muodonmuutoksia ja vaaratilanteen.

4. Älä lisää nestemäisiä palamisen apuaineita tai suihkeita puuhiileen käytön aikana.

BBQ Grill